Вивчення дисципліни передбачає засвоєння основних понять та законів, пов'язаних з практичним використанням електричних та магнітних явищ; вивчення будови та принципу дії електричних машин та апараттів; оволодіння методами аналізу електричних кіл, основами розрахунку електричних машин, вибору пускозахисної апаратури, методами вимірювання електричних величин.