Мета: вивчення технологій виробництва хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів, основних стадій технологічних процесів виробництва, пошук резервів підвищення ефективності виробничого процесу та виходу якісної готової продукції, впровадження досягнень вітчизняної та зарубіжної науки та техніки у харчову галузь, оволодіння практичними навичками раціональної організації виробничих процесів на підприємствах хлібопекарної, макаронної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості.
Завданням вивчення цієї складової є формування у студентів глибоких теоретичних та практичних умінь із технологій виробництва та оцінки якості продукції; розроблення раціональних технологічних заходів, що сприяють підвищенню її виходу та якості, забезпечення необхідних знань для контролю технологічних процесів виробництва.