Дисципліна «Науково-дослідна робота студентів» є базовою у професійній підготовці студентів. Об'єктом вивчення дисципліни є методологія і організація науково-дослідної роботи студентів. Предметом вивчення є типологія методів наукового дослідження, їх класифікація, наукові факти та їх роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і тактика наукових досліджень, моделювання як спосіб представлення систем харчових технологій, організація наукових досліджень, правові основи у сфері науки і науково-технічної діяльності.
Метою вивчення дисципліни є одержання студентами знань методології і організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи в харчовій галузі.
Завдання дисципліни — надати теоретичних знань і практичних вмінь студентам з організації та проведення науково - дослідних робіт в харчовій галузі.