Пожежна безпека - відсутність неприпустимого ризику виникнення й розвитку пожежі й пов'язаного з ним можливості завдання збитків живим істотам, матеріальним цінностям і навколишньому середовищу.

Пожежна безпека об'єкта - стан об'єкта, при якому ймовірність виникнення й розвитку пожежі й імовірність впливу небезпечних факторів пожежі не перевищують нормованих припустимих значень.

Пожежна безпека виробництва (ПБВ) - наукова дисципліна, що вивчає принципи й методи забезпечення пожежної безпеки об'єктів комерційної і господарської діяльності на стадії проектування, будівництва й експлуатації. Вона базується на знаннях отриманих студентом при вивченні соціально-економічних, загально-наукових і спеціальних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни ПБВ є теоретична й практична підготовка майбутніх фахівців служби охорони праці підприємства, об'єднання, органів виконавчої державної влади по забезпеченню пожежної безпеки підконтрольних об'єктів. Для досягнення поставленої мети дисципліна ПБВ вирішує конкретно отримані наукові й практичні завдання. Наукові завдання ПБВ зводяться до теоретичного аналізу й розробки ефективних засобів і методів боротьби з вогнем; до практичних завдань - розробка заходів пожеж, що забезпечують запобігання, на об'єктах, а також і протипожежний захист, якщо пожежа все ж таки виникне. 

Професійна підготовка спеціалістів напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» з поглибленим рівнем знань з охорони праці в аграрних вищих навчальних закладах досягається вивченням працеохоронних дисциплін, до складу яких також входить «Безпека виробничих процесів».

Безпека виробничих процесів у сільському господарстві - це інженерно-прикладна дисципліна, в якій конкретизовано вимоги державних нормативних актів з охорони праці до технологій в АПК, окремих технологічних операцій, різних технічних засобів, виробничих приміщень тощо. На підставі аналізу джерел та чинників виробничих небезпек запропоновано обґрунтовані організаційно-технічні заходи і засоби щодо запобігання аварійності, травматизму й іншим небажаним явищам в усіх сферах сільськогосподарського виробництва.

Метою вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців до створення та постійного забезпечення нормативних умов праці, запобігання аварійності і травматизму на усіх технологічних операціях сільськогосподарського виробництва.