Завданням дисципліни є вивчення складу та основних характеристик персонального комп’ютера, класифікації прикладних та службових програмних засобів, розгляду питань захисту інформації та роботі в глобальній інформаційній системі Internet, отримання загальних положень роботи в операційній системі Windows та набуття глибоких навичок практичного застосування для створення ділових документів, та написання програм за допомогою мови програмування Visual Basic, для вирішення поточних проблем та інженерних задач.

Метою дисципліни «Ноксологія» є набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільної безпеки, надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.