В сучасних умовах функціонування підприємств, натуральний експеримент вимагає великих капіталовкладень та витрат часу, а інколи взагалі не можливий. У такому випадку застосування математичного апарату, дозволяє максимально швидко обґрунтувати раціональну виробничу структуру підприємства та прийняти найефективніше управлінське рішення.