Вивчення дисципліни передбачає засвоєння знань щодо особливостей ґрунтового покриву України,  його трансформації під впливом природних і антропогенних факторів та методів регулювання стану ґрунтових ресурсів; оволодіння сучасними методами дослідження стану та властивостей ґрунтів і ґрунтоутворюючих порід; ознайомлення з основними завданнями охорони ґрунтів та прийомами раціонального землекористування; оволодіння  основами техніки польових досліджень грунтів, методикою опису ґрунтового розрізу та  методологією використання ґрунтових карт і картограм