Вивчення дисципліни дає студентам знання з теоретичних питань виробництва сталей, чавунів, кольорових металів та сплавів; найраціональнішого способу отримання заготовок методами лиття та обробкою тиском, основ різних способів зварювання та вибору матеріалу для деталей, а також економічних аспектів такого вибору.

Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам проектування баз даних та особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.