Метою дисципліни "Міжнародні стандарти аудиту" є оволодіння теоретичними, методологічними основами та практичними навичками проведення аудиту за міжнародними стандартами (МСА).
Цю мету передбачається досягти при вирішенні наступних основних завдань:
• набуття нових, розширення і поглиблення наявних фундаментальних знань студентами в галузі аудиту відповідно до МСА;
• оволодіння навичками застосування прийомів і процедур підготовчого етапу, планування, організації і проведення аудиторських перевірок відповідно до МСА;
• оволодіння прийомами узагальнення результатів аудиту і підготовки аудиторських висновків та інших видів звітів за міжнародними стандартами аудиту.