Метою дисципліни «Методика викладання у ВНЗ» є вивчення нових вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі та з новітніми методами і формами навчання; озброєння студентів теоретичними положеннями побудови навчального процесу у ВНЗ, формування основних вмінь і навичок, необхідних для викладацької діяльності та становлення студента як викладача.