Метою дисципліни “Екологічний менеджмент і аудит” є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничих підрозділах, що здійснюють управління і контроль в галузі екології.
Основним завданням курсу є ознайомлення студентів з основними принципами і методами екологічного менеджменту, його елементами на всіх територіальних рівнях та основами екологічного аудиту.