Метою курсу “Введення до спеціальності” передбачається ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, ВУЗу, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як науку і її зв’язок з іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників ВУЗа за спеціальністю “Агрономія”.
Завдання . Передбачає знання :
- історії виникнення і розвитку агрономії ,як науки ;
- зв’язок агрономії з іншими науками;
- специфічність сільського виробництва в галузі рослинництва ;
- особливості навчання у вищій школі.
Метою дисципліни «Агрометеорологія» є формування у студентів сучасних уявлень про закономірності гідротермічного режиму в системі "ґрунт – рослина – атмосфера", впливу агрометеорологічних умов на найважливіші процеси життєдіяльності рослин та тварин. Особлива увага приділяється впливу екстремальних погодних умов на сільськогосподарське виробництво, ріст, розвиток та формування продуктивності рослин.
Завданнями дисципліни є вивчення:
– нормативних агрометеорологічних показників потреби сільськогосподарських культур в основних факторах середовища (світла, тепла, вологи);
– небезпечних для сільського господарства гідрометеорологічних явищ та способів захисту від них;
– основних компонентів погоди та її прогнозу;
– метеорологічних приладів та видів агрометеорологічних спостережень;
– методів агрометеорологічних прогнозів і сільськогосподарської оцінки клімату.