Метою дисципліни „Комп'ютерне проектування механічних систем в машинобудуванні " є розвинення у студента навичок оптимізувати механічні системи та конструкції за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи сучасні інженерні методики проектування, чисельні методи механіки, математики та моделювання, а також підвищить його обізнаність в галузі сучасних комп'ютерних технологій.