Мета дисципліни «Сучасні інформаційні системи у бізнес-процесах» -  ознайомлення з можливостями сучасних інформаційних технологій і систем програмування у бізнес-процесах, формування навичок їх ефективного використання у процесі розробки, впровадження і супроводу організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних систем.

Завданнями дисципліни є:

-  ознайомлення зі змістом тенденцій розвитку сучасних інформаційних технологій і систем програмування, що використовуються в соціально-економічній сфері;

- ознайомлення майбутніх фахівців з сучасними  інформаційними технологіями і системами  програмування;

- ознайомлення з основами розробки, впровадження і супроводу організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних систем;

- набуття практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій і систем програмування у бізнеспроцесах.