В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати навички: знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп'ютерної інформації, законодавства і стандартів у цій області, сучасних криптосистем; здатність їх застосовувати у професійній діяльності.
Навчальна дисципліна вивчає інструментарій розробки веб-сайтів з використанням веб-програмування та веб-дизайну.