Метою дисципліни „Розрахунок і комп'ютерне проектування машин та обладнання " є розвинення у студента навичок оптимізувати механічні системи та конструкції за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи сучасні інженерні методики проектування, чисельні методи механіки, математики та моделювання, а також підвищить його обізнаність в галузі сучасних комп'ютерних технологій.