Матеріалознавство і  технологія конструкційних матеріалів -  загальноінженерний курс, що вивчається студентами  у вузі. В результаті вивчення курсу потрібно знати: основи виробництва і властивості металів; процеси отримання металів і сплавів та неметалевих матеріалів, теоретичні основи будови  металів і сплавів; марки сталей, чавунів, мідних, алюмінієвих, магнієвих, електротехнічних сплавів, які застосовуються у машинобудуванні, неметалеві матеріали, методи та засоби обробки металів і сплавів та неметалевих матеріалів; знати, які роботи виконуються на токарних, свердлильних, фрезерних, зубооброблюючих, шліфувальних верстатах.