Технологічні основи машинобудування –  загально-інженерний курс, що вивчається студентами у вузі. Курс містить більше тисячі термінів, кожен з яких – це назва окремого технологічного процесу, явища, обладнання, інструменту, речовини тощо.


Метою курсу "Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення " є оволодіння знаннями про особливості та ефективність надання послуг аграрним товаровиробникам, як у виробничій сфері так і при консультаційно інформаційному забезпечені виробництва сільськогосподарської продукції.